Odeta AG
01 / 01

Daudzīvokļu dzīvojamās mājas, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājā

Laika periods: 06.2019. – 05.2020.
Adrese: LIEPĀJA, EDUARDA TISĒ IELA 48
Pasūtītājs: LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS

Paveiktie darbi

 • Logu un durvju montāža (98 gab.)
 • Ēkas fasādes rekonstrukcijas un renovācijas darbi (4200 m2)
 • Lodžijas apdares darbi
 • Jumta rekonstrukcijas darbi (925 m2)
 • Bēniņu siltināšanas darbi
 • Pagraba siltināšanas darbi
 • Apkures un ventilācijas sistēmas izbūves darbi
 • Gāzes vadu ievada montāžas darbi
 • Zibens aizsardzības izbūves darbi
 • Skārda izbūves darbi
 • Labiekārtošanas darbi