Odeta AG
01 / 01

Tāmēšana

Tāmēšana

    Mūsu pienākums: “Sniegt saviem klientiem augstākās kvalitātes tamēšanas pakalpojumus, piedāvājot precīzus aprēķinus un ievērojot klienta vēlmes”. Uzņēmuma vadošie darbinieki ir profesionāli tāmētāji ar vairāku gadu darba pieredzi tāmēšanā. Lai taupītu uz patstāvīgu tāmēšanas speciālistu algošanu uzņēmumā, piedāvājam profesionālu būvdarbu tāmēšanas pakalpojumu. Tāmes, iespējams, sastādīt pēc individuālas formas vai vadoties pēc Latvijas būvnormatīva LBN 501–17 formas. SIA „ODETA AG” izstrādā tāmes: privātmāju, sabiedrisko ēku, skolu, bērnudārzu, tirdzniecības centru u.c. objektu būvniecībai. Mēs sastādām tāmes ēku renovācijai, piedāvājam kontroltāmes, tāmes valsts un pašvaldības konkursiem, kā arī tāmes apdrošināšanas kompānijām zaudējumu atlīdzībai un kredīta saņemšanai bankās. Mēs sagatavojam būvdarbu kalendārā laika grafiku sastādīšanu.

TĀMĒŠANAS CENAS

 

Privātmāju projektu tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības)  200-385 EUR
Dažādu piebūvju būvniecības tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības) 45-345 EUR
Ēku rekonstrukcijas tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības) 50-1550 EUR
Telpu remontdarbu tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības)  15-885 EUR
Fasādes renovācijas tāmēšana 70-370 EUR
Teritorijas labiekārtošanas tāmēšana 14-170 EUR
Ceļubūves objektu tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības)  50-850 EUR
Biroja, ofisa u.c. sabiedrisko ēku tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības) 25-1500 EUR
Dažādas tāmes korekcijas (materiālu, apjomu u.c.) 15-200 EUR
Tāmes pēc gataviem darbu apjomiem (atkarībā no apjoma un sarežģītības) 15-500 EUR
Finanšu plūsmas grafiku sastādīšana 10-180 EUR
Darba kalendārā grafika sastādīšana 20-190 EUR
Vidējas sarežģītības privātmāja 250 m2*   350 EUR*

*- orientējoši, cena precizējama konkrētam projektam