Odeta AG
01 / 01

Kūdras ceha ražotnes Būvniecība un nodošana ekspluatācijā

Laika periods: 02.05.2018. - 06.11.2018.
Adrese: Rucava, “Pūces “
Pasūtītājs: SIA “Compaqpeat”

Paveiktie darbi

  • Pamata izbūve darbi
  • Metāla konstrukcijas montāžas darbi
  • Sienas un jumta apšūšana ar sendvidža paneļiem