Odeta AG
01 / 01

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājā

Laika periods: 01.07.2019. – 04.11.2020.
Adrese: Liepāja, Daugavas iela 3
Pasūtītājs: LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS

Paveiktie darbi

 • Logu un durvju montāža (77 gab.)
 • Ēkas fasādes rekonstrukcijas un renovācijas darbi (5300 m2)
 • Lodžijas apdares darbi
 • Jumta rekonstrukcijas darbi (1500 m2)
 • Bēniņu siltināšanas darbi
 • Pagraba siltināšanas darbi
 • Apkures un ventilācijas sistēmas izbūves darbi
 • Gāzes vadu ievada montāžas darbi
 • Zibens aizsardzības izbūves darbi
 • Skārda izbūves darbi
 • Labiekārtošanas darbi